test

Öppen läkarrekrytering, psykosociala tjänster

Hakuaika päättyy  29.12.2023 15:00

Vi söker
läkare till verksamhetsområdet för psykosociala tjänster i specialsjukvårdens enheter samt sote-centralen vid hela Österbottens välfärdsområde.

Tarjoamme moniammatillisia työtehtäviä, kilpailukykyisen palkan sekä mahdollisuuden erikoistumiseen. Työpisteen sijainnista, työajasta ja mahdollisesta työjakson pituudesta voidaan sopia erikseen räätälöidysti.
Arvostamme suomen ja ruotsin kielten hyvää suullista ja kirjallista osaamista, mutta tästä säännöstä on mahdollisuus tarvittaessa poiketa.


Behörighetskrav:
Legitimerad läkare
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd. Den som arbetar med barn ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Ledande läkare Mirja Remes
tel. 040 543 3921
mirja.remes@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen. Tutustu työnantajaan