Oppilaanohjaaja (2)/Perusopetus - Tampereen kaupunki

Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.

Haemme perusopetukseen oppilaanohjaajia. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Toistaiseksi voimassa olevat virat sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa alla mainittuihin tehtäviin.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Käytämme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Haettavana on kaksi oppilaanohjaajan virkaa.

Etelä-Hervanta ja Linnainmaa (1)

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 0-9 yhtenäiskoulu. Koulumme toimintakulttuurissa korostuu käyttäytymisen ohjaaminen myönteiseen suuntaan. Keskiössä on oppilaiden luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Linnainmaan koulu on noin 750 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 0-9. Erityispiirteitämme ovat erityisen tuen luokat vuosiluokilla 1-9 sekä musiikin opetussuunnitelmallinen painotus vuosiluokilla 3-9.

Haettavana on kahden koulun yhteinen oppilaanohjauksen lehtorin virka. Arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Lisätietoja antavat Etelä-Hervannan koulun rehtori Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044 ja Linnainmaan koulun rehtori Tero Suni, puh. 050 468 2923.

Ahvenisjärvi (1)

Ahvenisjärven koulu on monikulttuurinen yhtenäiskoulu, joka toimii neljässä toimipisteessä. Koulussa on oppilaita tällä hetkellä 960. Koulumme kaupunkikohtainen kehittämistehtävä on yhteisöllisyys sekä digitaalisuus ja oppimisympäristöt. Koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiimiopettajuus. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta ja kykyä kehittää uusia toimintamalleja.

Eduksi katsotaan kokemus joustavien opinpolkujen rakentamisesta.

Lisätietoja antaa rehtori Ilpo Nybacka, puh. 040 766 3172, ilpo.nybacka@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 27.1.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html

Tutustu työnantajaan
  • Kasvatus- ja opetuspalvelut/Perusopetus
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • TRE-01-177-19
  • Elokuussa 2020
  • OVTES
  • 13.1.2020 - 27.1.2020 23:59
  • TamperePirkanmaa

Lisätietoja (Etelä-Hervanta ja Linnainmaa) antavat Etelä-Hervannan koulun rehtori Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044 ja Linnainmaan koulun rehtori Tero Suni, puh. 050 468 2923. Lisätietoja (Ahvensijärvi) antaa rehtori Ilpo Nybacka, puh. 040 766 3172, ilpo.nybacka@tampere.fi.

Kasvatus- ja opetuspalvelut/Perusopetus
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!