Oppilaanohjauksen lehtori - Lohjan kaupunki

Haemme oppilaanohjauksen lehtoria määräaikaiseen virkaan 31.7.2022 saakka. Virka on uusi ja jakautuu kahden koulun kesken.

Virkaan valittavasta tulee työpari sekä Mäntynummen yhtenäiskoulun oppilaanohjauksen lehtorin että Järnefeltin koulun oppilaanohjauksen lehtorin kanssa.

Mäntynummen yhtenäiskoulu sijaitsee Lohjan itäsivulla alle 4 kilometrin päässä moottoritien E18 Lempolan liittymästä. Mäntynummen yhtenäiskoulussa luokilla 7-9 on n. 390 oppilasta. Järnefeltin koulu sijaitsee etelä-Lohjalla Virkkalassa. Järnefeltin koulussa (7-9) on noin 360 oppilasta. Koulujen välillä on matkaa reilu 13 kilometriä. Kaupungin keskusta jää tähän välille.

Oppilaanohjauksen lehtorin keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä oppilaan oppimisvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistämiseksi sekä kehittämään tulevaisuuden suunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Hakijalta edellytämme kykyä erilaisten oppijoiden ohjaukseen ja pedagogisia taitoja, kokemusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppilaanohjauksessa, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä kykyä tulla toimeen nuorten kanssa. Lisäksi luemme eduksi oppilaanohjaajan työkokemuksen yläkoulusta.

Edellytämme tehtävässä itsenäistä, aktiivista ja kehittävää työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja niin lähikollegoiden, työyhteisön ja-verkostojen, oppilaiden kuin huoltajienkin kanssa. Arvostamme aktiivista toimintaa myös oppilashuollossa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986).
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset, jotka tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 31.

Lisätietoja tehtävästä sähköpostitse:
Järnefeltin koulun rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino, sp johanna.nurmesniemi-heino@lohja.fi
Mäntynummen yhtenäiskoulun apulaisrehtori Lassi Huhtala, sp lassi.huhtala@edu.lohja.fi
Mäntynummen yhtenäiskoulun rehtori Päivi Tuomi sp paivi.tuomi@lohja.fi

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 2.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-235-21. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

Lohjan kaupunki, Mäntynummen yhtenäiskoulu ja Järnefeltin koulu
Osoite: Mäntynummenkuja 15, Helsingiuksentie 56, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat