Oppilaanohjauksen lehtorin virka - Tornion kaupunki


Tornion kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat avoimeksi julistetut tehtävät:
Avoin oppilaanohjauksen lehtorin virka 1.8.2020 lähtien. Tehtävän sijoituspaikka on toistaiseksi Raumon koulu (7.-9. -luokat). Tehtävään sisältyy 7.-9. -luokkien oppilaanohjaus. Tehtävään haetaan aktiivista ja yhteistyökykyistä koulun ja oppilaanohjauksen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, joka on perehtynyt uuteen opetussuunnitelmaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja opetusmenetelmiin. Tehtävässä arvostetaan kehittävää ja aktiivista työskentelyotetta, halukkuutta työskentelyyn verkostoissa, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta monipuolisesta opintojen ohjaamisesta. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus yläkoululla työskentelystä, Primus opiskelijahallintojärjestelmän sekä Opintopolku -järjestelmän tuntemus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote sekä. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemus virkaan täytetään sähköisesti 26.2.2020 klo 15.00 mennessä Tornion kaupungin verkkosivulla www.tornio.fi Avoimet työpaikat.

Lisätietoa koulusta löydät: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/raumon-koulu/

Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana Raumon koulun rehtori Katri Keisu, puh. 040-84 64 073

Lisätietoja

http://www.tornio.fi

Tutustu työnantajaan

Raumon koulun rehtori Katri Keisu puh. 040-84 64 073

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Raumontie 100, 95460 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.