Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon koordinaattori - Sallan kunta

Meille on tärkeää, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tämän varmistaaksemme etsimme ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022

OPPIMISEN TUEN JA OPISKELUHUOLLON KOORDINAATTORIA

Tuemme lasten opinpolkua esiopetuksesta nuoreen aikuisuuteen ja lukioikään asti. Varmistamme onnistumisemme tiivistä yhteistyötä tekemällä ja sinulla on tärkeä rooli toimia yhteisöllisessä opiskeluhuollossa ja arjen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi olet avaintekijämme oppimisen tukeen ja opiskeluhuoltoon liittyvien Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden koordinoinnissa.

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan omat oppimis- ja kehitystarpeet. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään. Vahvistamme oppilaiden ympäristö- ja vuorovaikutussuhteita sekä yhteisöllisyyttä näyttämällä itse esimerkkiä.

Sallan kunnan perusopetuksen oppimiskäsityksen painopiste on reflektointi, joten erityisesti arviointiajattelun kehittäminen on meille tärkeää. Kannustamme henkilöstön täydennyskouluttautumiseen ja tuemme ammatillista kehittymistä. Oppimisen tuen, koulunkäynnin tuen ja opiskeluhuollon palveluita toteuttavat opettajien lisäksi ohjaajat, erityisopettajat, päätoiminen psykologi ja kuraattori sekä kouluterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.

Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-6) ja Sallatunturin koulu (vuosiluokat 7-9) sijaitsevat yhtenäisessä koulurakennuksessa. Varhaiskasvatuskeskuksen ja koulukampuksen läheisyydessä luonto luo monipuolisen oppimisympäristön ja mahdollisuudet luontopainotteiseen opetukseen ja oppimiseen. Toteutamme kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemisen Äkkää vastuusi-kampanjaa osana #parasperuskoulu toimintasuunnitelmaa. Kiusaamiseen puuttuminen ei ole pelkästään koulun asia, vaan meidän jokaisen kuntalaisen vastuulla.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena projektikoordinaattorin tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2700 euroa /kk. Toimessa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.6.2021 klo 12 mennessä ohessa olevan linkin kautta.

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja Marja Myllykangas puh. 040 8488 519 s-posti etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Sallan kunnan sivistyspalvelut

Sallan sivistyspalvelut

Olemme nostaneet sivistyspalvelumme keskeiseksi osaksi kunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden rakentamista osaamiseen ja koulutukseen perustuen.

Sivistyspalveluidemme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö, jossa aikuiset ja lapset oppivat toisiltaan. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, kaikkien osallisuuteen, yhteistyöhön ja toisten huomioimiseen. Osallistavassa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Ydinajatuksena on ”neljän koon periaate”: kohtaa, kuuntele, keskustele ja kannusta, joka on yhteinen koko Sallan kunnan sivistyspalveluissa. Erityisen ylpeitä olemme opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palveluistamme, jota toteuttavat henkilöstön kanssa yhdessä sivistyspalveluiden psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Olemme aktiivisesti sitoutuneet 2032 ilmastohankkeeseen ja haluamme yhdistää ihmiset taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.


Osoite: Kuusamontie 65, 98900 Salla

Sinulle suositellut työpaikat