test

Oppisopimuksella hoiva-avustajaksi, Turku

Hakuaika päättyy  7.2.2023 14:00

Etsimme nyt useita uusia oppisopimuskoulutettavia hoiva-avustajia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon Turkuun.

Hoiva-avustajan tehtävät ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja tarvitessa hoitotyössä avustaviin tehtäviin. Lisäksi yksikön asukkaiden ruoka- ja vaatehuollon tehtävät sekä työympäristön päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen kuuluvat hoiva-avustajan työhön.

Hoiva-avustajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa on monisairaita ja päivittäisessä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruoka- ja vaatehuollon päivittäisiä työtehtäviä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

Hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti edellä mainitut ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden.

Haastattelu suoritetaan Teams-yhteydellä viikolla 6 ja 7.
Koulutuksen suunniteltu kesto 3.3. - 31.12.2023.
Työsuhde voidaan solmia sopimuksen mukaan.

Koulutus järjestetään suomen kielellä ja opiskelijalta edellytetään suomen kielen taitoa.

Oppisopimuksen valintaperusteet ovat:
- edellytetään aktiivista otetta opiskeluun
- oma-aloitteisuutta
- tietoteknisiä taitoja
- hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä (SORA-lainsäädäntö)

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Työsuhteesta ja valintaprosessista saat lisätietoja
Turun ammatti-instituutti, lähihoitajan koulutus
terveysalan opettaja Hanna Heinonen,
p. 040 192 5841, hanna.heinonen@turku.fi
Turun Oppisopimustoimisto,
koulutustarkastaja Cecilia Gardemeister
p. 050 468 2186, cecilia.gardemeister@turku.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue,
Ikääntyneiden asiantuntijapalveluiden päällikkö Riitta Karjalainen
p. 044 907 4885, riitta.k.karjalainen@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan