Osa-aikainen (75%) kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kaupunki

Osa-aikainen (75%) kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kaupunki

Viranhaltijan sijoituspaikka on pääasiassa Pudasjärvi, mutta työvuorolistan mukaisesti lyhytaikaisesti myös Vaala, Utajärvi ja Ii. Toimialue koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue. Virka on pääasiassa praktiikkaa, mutta arviolta neljäsosa työajasta on eläinlääkärin virkatehtäviä. Pudasjärven ja Iin vastaanotot ovat korkeasti varusteltuja. Vaalan vastaanoton varustelutaso on kohtalainen. Työ Pudasjärvellä on yli puolet ajasta pieneläinpraktiikkaa lopun ollessa suureläinpraktiikkaa, pääasiassa nautoja. Sekä Pudasjärven että Iin vastaanotolla työskentelee eläinlääkärin avustaja. Vaalassa ja Utajärvellä eläinlääkäri työskentelee pääasiassa ilman avustajaa. Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus keskimäärin joka 4. vuoro. Pudasjärven ja Iin muodostamaan päivystysalueeseen kuuluu lisäksi Oulun kaupungin Yli-Iin suuralue.

Kelpoisuusvaatimuksena on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto, oikeus toimia Suomessa laillistettuna eläinlääkärinä sekä lisäksi perehtyminen Suomen eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotelainsäädäntöön Ruokaviraston hyväksymällä tavalla, silloin kun hakija ei ole valmistunut eläinlääkäriksi Suomesta. Oma-aloitteisuus, tehokkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia virkaan valittavalle.

Edellytämme kokemusta kunnan praktikkoeläinlääkärinä työskentelystä ja kunnaneläinlääkärin virkatehtävien (eläinsuojelu-, eläintauti- ja/tai sivutuotevalvonta) hoitamisesta ja sujuvaa suomen kielen taitoa. Eduksi luetaan työkokemus pien- ja suureläinkirurgiasta.

Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa viran vastaanottamisesta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Tehtäväkohtainen palkka on 75 % 2843,28 €:sta / kk. Paikallissopimuksen mukaisesta puolikas päivystysvapaa kertyy myös arkiyöpäivystyksestä. Muut ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen mukaisesti. Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti osoitteessa kuntarekry.fi Kaikki tiedot pyydetään kirjoittamaan Kuntarekryn lomakekenttiin eikä erillisille liitetiedostoille. Liitetiedostoja ei tule toimittaa myöskään sähköpostitse. (Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta Kuntarekryn kautta, hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.)

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.
Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Tutustu työnantajaan