Osallisuuskoordinaattorin toimi - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin perusturva julistaa haettavaksi 18.4.2021 klo 21.00 mennessä ikäihmisten palvelujen tulosalueella:

Osallisuuskoordinaattorin toimi
Osallisuuskoordinaattori työskentelee seniorikeskuksen moniammatillisessa työyhteisössä, työpiste on Toimintakeskus Porkkapirtillä. Seniorikeskuksessa tehdään moniammatillisen palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin lisäksi ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Tehtävänäsi on laaja-alainen ja monipuolinen ikääntyvän väestön osallisuuden tukeminen sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Vastaat ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan sekä kansalaistoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu tukea ikääntyvien omia voimavaroja, osallisuutta ja toimintakykyä sekä terveyttä ja hyvinvointia yksilö - ja ryhmäohjauksella. Tehtävänäsi on neuvoa ja ohjata ikääntyneitä ja heidän läheisiään tarkoituksenmukaisten ja oikea-aikaisten palveluiden ja etuuksien pariin. Tehtävässä edellytetään hyvinvointiteknologian osaamista ja palveluiden kehittämistä yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan amk tai opistoasteen laillistettu tutkinto, kuten esimerkiksi geronomin, sosionomin tai kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto.
Edellytämme motivaatiota ja sitoutumista ikäihmisten kanssa tehtävään työhön sekä luovaa, asiakasta motivoivaa ja innostavaa toimintatapaa. Valittavalla henkilöllä tulee olla halua ja kykyä kehittää sekä omaa työtään että vastuualueeseen kuuluvia toimintoja ja myös hyvinvointiteknologian avulla toteutettavia palveluita. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä verkostoitumisen taitoja ja vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Työsuhde alkaa 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kk. Edellytämme, että työntekijällä on voimassa tartuntatautilain 48§ tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden suojaamiseksi. Kuusamon kaupunki on savuton työyhteisö.

Hakemus tulee tehdä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi - työavain nro 353323. Mahdolliset paperihakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Perusturva, PL 9 93601 Kuusamo.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.

Hakemukset ja lisätietoja:
Jenni Karjalainen, vs. palveluohjauksen ja kuntoutuspalveluiden esimies p. 040 860 8768 jenni.karjalainen@kuusamo.fi

Kuusamossa 1.4.2021
Pirkkoliisa Pohjola,
Vs. Perusturvajohtaja

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Jenni Karjalainen, vs. palveluohjauksen ja kuntoutuspalveluiden esimies p. 040 860 8768 jenni.karjalainen@kuusamo.fi

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Ikäihmisten palvelut
Osoite: Porkkatie 2, 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen

Sinulle suositellut työpaikat