Osastoapulainen - Keuruun kaupunki

Kaksi osastoapulaisen työsopimussuhdetta Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa, tämän hetken sijoituspaikka tehostetuissa asumisyksiköissä.

Tehostetut asumisyksiköt ovat Lahdelmakoti ja Valkamakoti, yhteensä 41 paikkaa, näistä 5 on lyhytaikaiseen asumiseen.

Osastoapulaisen vastuualueita ovat ruokahuolto- ja siivoustyö sekä avustavat tehtävät asukkaiden hoitotyössä koulutukseen soveltuvin osin.

Työ on asiakaslähtöistä, jossa korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Työ on tiimityötä, joten arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, organisointikykyä, omatoimisuutta ja joustavuutta. Lisäksi arvostamme oman työkyvyn ylläpitämistä.

Työ on jaksotyön mukaista kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on toimitilahuoltajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Hakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, kts. työavain, tiistaihin 25.2.2020
klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaista soveltuvuutta.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. vanhustyönjohtaja Pia Kaski p. 040 7616 308 sähköposti: etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa! Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut. Keuruun kaupunki on savuton työpaikka.