Osastofarmaseutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Osastofarmaseutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 31.5.2019 klo 14.00 mennessä

Tukipalvelujen tulosalueella, Lääkehuollossa

OSASTOFARMASEUTIN määräaikainen sijaisuus ajalle 16.9.2019 - 17.3.2020

Sosterin sairaala-apteekki hakee joukkoonsa kokoaikaista osastofarmaseutin sijaista työskentelemään osana moniammatillisia tiimejä koko erikoissairaanhoidon toimialueella: osastoilla ja muissa toimipisteissä.

Osastofarmaseutin työnkuva painottuu kliiniseen farmasiaan, lääkeinformaatioon ja neuvontaan.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys. Kliinisen farmasian koulutus (LHA, LHKA) ja kokemus katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Apteekkari Riitta Miettunen, p. 044 417 3215 ja työnkuvan osalta osastofarmaseutti Riina Kapanen p. 044 417 3253. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan