test
Osastofarmaseutti - Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.

Haemme OSASTOFARMASEUTTIA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään Lahteen. Työ on moniammatillista asiantuntijatyötä, jota tehdään arkipäivisin.

Osastofarmaseutin työaika jakautuu vammaispalveluihin (40%), naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosastolle (20%) sekä isotooppilääketieteen yksikköön (40%). Tulevaisuudessa työajan jakautumiseen eri yksiköiden kesken voi tulla muutoksia. Työpisteiden vaihtuvuuden vuoksi edellytyksenä on oman auton käyttömahdollisuus.

Aloitamme osastofarmasiaa vammaispalveluissa. Työtehtäviin kuuluu yksiköiden lääkitysturvallisuus- ja lääkehoitoprosessien auditoinnit. Valmista auditointiosaamista ei tarvitse olla, koulutamme ja perehdytämme tehtävään. Auditointien tulosten perusteella muotoutuu osastofarmaseutin työnkuva vammaispalveluihin.

Synnytysosaston osastofarmasia on alkanut syksyllä 2021. Työtehtäviin kuuluu yksikön lääkehoidon osaamisen tukeminen ja farmaseuttinen asiantuntijuus.

Isotooppilääketieteen yksikön osastofarmasia on Päijät-Sotessa uutta toimintaa. Farmaseutti työskentelee joka kolmas viikko kuumalaboratoriossa, jossa työnkuvaan kuuluu radiolääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, potilasannosten annostelu ja mittaus sekä soluleimaukset. Lisäksi työhön kuuluu laadunvalvontaa, ohjeiden päivitystä ja uusien henkilöiden sekä opiskelijoiden perehdytystä. Tulevaisuudessa farmaseutti toimii yksikön lääkevastaavana. Valmista isotooppiosaamista ei vaadita, perehdytämme tehtävään.

Tämän työtehtäväkokonaisuuden hyvä hoitaminen edellyttää sinulta itsenäistä työotetta, innokkuutta uuden oppimiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Tule joukkoomme kehittämään osastofarmasiaa, tarjoamme itsenäisen ja mielenkiintoisen työn! Lisäksi saat laajan osastofarmaseuttiverkoston tuen, Päijät-Sotessa työskentelee jo 18 osastofarmaseuttia. Kokemus osastofarmasiasta tai sairaala-apteekkityöstä on sinulle eduksi, mutta tärkeintä on innostus osastofarmasiaa ja kliinistä farmasiaa kohtaan.

Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva sairaala-apteekki huolehtii hyvinvointiyhtymän lääkehuollon palveluista. Sairaala-apteekissa työskentelee lähes 50 alan ammattilaista, joista osastoilla työskentelee 23 henkilöä. Lääketoimitusten lisäksi painopisteitämme ovat mm. lääkkeenvalmistus, solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen ja osastofarmasia.

Edellytämme sinulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista farmaseutin laillistusta sekä tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Arvostamme erityisesti LHA-, LHKA ja osastofarmasian erityispätevyyttä. Tehtävään valittu henkilö on velvollinen esittämään todistuksen terveydentilastaan ja huumausainetestiä koskevan todistuksen. Tehtävässä on 4kk koeaika.

Liity ammattitaitoiseen joukkoomme!

Lisätietoja

http://www.phhyky.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Proviisori Marketta Rouvinen
puh. 044 440 6811
marketta.rouvinen@phhyky.fi
tai
Sairaala-apteekkari Leena Riukka
p. 044 719 5984
leena.riukka@phhyky.fi

Lisätietoja

Lääkehuolto

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä työskentelee 6300 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa.

Olemme savuton työpaikka. Yhdessä teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Tervetuloa joukkoomme!


Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat