test
Osastonhoitaja (2), virka, Oulaskankaan hoitotyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tule töihin Oulaskankaan sairaalaan! Somatiikan toimialueella on haettavana Oulaskankaan hoitotyön osastonhoitajan kaksi (2) virkaa.

Osastonhoitajien kaksi (2) virkaa sijoittuvat seuraavasti:
1. Kirurgian vuodeosasto 2, sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 3 sekä dialyysi
- Erikoisalat ovat ortopedia, gastrokirurgia, urologia, naistentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, sisätaudit sekä keuhkosairaudet
2. Poliklinikat ja osastonsihteerit
- Poliklinikoiden erikoisaloja ovat ortopedia, gastrokirurgia, urologia, sisätaudit, keuhkosairaudet, korva-, nenä ja kurkkutaudit sekä lasten- ja naistentaudit. Lisäksi esimiehelle kuuluu hoidonsuunnittelu ja Oulaskankaan osastonsihteerit

Osastonhoitajan pääasialliset tehtävät ovat:
- Vastaa hoitohenkilöstön resurssien ja osaamisen kohdentamisesta sekä hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta omalla alueellaan yhteistyössä hoitotyön johtajan kanssa
- Osallistuu osaltaan henkilöstön rekrytointiprosessiin
- Vastaa henkilöstön perehdytyksen ja työssä oppimisen suunnittelusta ja toimeenpanosta, henkilöstön ajantasaisesta viestinnästä, hoitohenkilöstön ajantasaisista luvista (mm. lääkelupa) sekä uudistuvien hoitotyön toimintojen ja toimintamallien toimeenpanosta omalla alueellaan
- Koordinoi omalla alueellaan potilasprosessien kehittämistä yhdessä osaamiskeskusten vastuuhenkilöiden kanssa
- Vastaa osaltaan opiskelijoiden perehdytyksestä ja opetustoiminnan koordinaatiosta omalla alueellaan
- Esittelee yksikkönsä vuosilomasuunnitelman hoitotyön johtajalle
- Esittää alaisensa henkilön virkaan/toimeen valinnat ja yli 12 kk määräaikaisuuteen valinnat hoitotyön johtajalle
- Antaa arviointia sisältävän palvelutodistuksen, muun palvelutodistuksen voi antaa myös erikseen määritelty toimistohenkilöstö
- Puoltaa omailmoitus-sairauslomat

Tehtävät voivat muuttua ja tarkentua organisaatiouudistuksen edetessä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii toiminnan, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaamista, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sitoutumista uudistuvaan henkilöstöpolitiikkaan ja uudistuviin toimintamalleihin. Arvostamme kehityshakuisuutta ja kykyä muutosjohtamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Oulaskankaan hoitotyön johtaja Ira Karvonen p. 0500 563 700. Sähköposti: ira.karvonen@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS Somatiikka, OYS Hoitotyön palvelut, Oulaskankaan hoitotyö

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä äitiys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen

Sinulle suositellut työpaikat