Osastonhoitaja - Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä

Haemme osastonhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Etelä-Savon aluelaboratorion Savonlinnan toimipisteeseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valittavan osastonhoitajan tehtäviin kuuluu keskussairaalalaboratorion ja terveyskeskuslaboratorioiden henkilöstöhallinnon esimiestehtävät, palvelutoiminnan johtaminen sekä yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa. Keskeisesti tehtävässä onnistumiseen kuuluu käytännön kokemus laboratoriotoiminnasta sairaala - tai terveyskeskusympäristössä. Lisäksi eduksi katsotaan toimiminen esimiestehtävissä jollakin ISLABissa edustettuna olevalla erikoisalalla; kliininen kemia ja hematologia, mikrobiologia tai genetiikka.

ISLABin Mikkelin ja Savonlinnan aluelaboratoriot yhdessä muodostavat Etelä-Savon aluelaboratorion. Osastonhoitajan alaiseen Savonlinnan toimipisteeseen kuuluvat toiminnot Savonlinnan keskuslaboratoriossa sekä Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan ja Rantasalmen lähilaboratorioissa.

Kelpoisuus virkaan on terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto, johtamisen ja hallinnon opinnot (60 op) tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Lisäpätevyytenä huomioidaan kokemus osastonhoitajan tehtävistä tai vastaavista muista esimiestehtävistä.

Osana arviointia käytämme hakijoiden haastattelua. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Sähköinen hakemus pyydetään lähettämään 2.11.2020 klo 15.00 mennessä www.kuntarekry.fi -sivuston kautta.

Lisätietoja

http://www.islab.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat aluelaboratorion johtaja Päivi Ylikangas (044 717 8916), s-posti
paivi.ylikangas@islab.fi ja henkilöstöjohtaja Jaana Lyhykäinen (044 717 8703),
s-posti jaana.lyhykainen@islab.fi

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) järjestää laboratoriopalve-lut Itä- ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspal-veluiden kuntayhtymän, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-män sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella (www.islab.fi). Aluelaboratorioita ovat Poh-jois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon laboratoriot. Henkilökuntaa on noin 600 terveyden-huollon ammattilaista ja toimipaikkoja noin 70.