Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana osastonhoitajan toimi, jonka sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella Kuntoutus- ja saattohoito-osastolla 6.

Kelpoisuusvaatimuksena osastonhoitajan toimeen on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus sairaanhoidon tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme lisäksi kokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta sekä Titania-työvuorojärjestelmän hallintaa. Toivomme aktiivista ja rohkeaa otetta muutoksen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Osallistut aktiivisesti saattohoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen. Asiakastarpeesta lähtevät työtavat, resurssien suunnittelu ja henkilökunnan innostaminen moniammatilliseen yhteistyöhön ovat osa tehtävääsi.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat hoitotyön johtaja Minna Alatalo ja osastonhoitaja Anne Mankinen. Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat