OSASTONHOITAJA - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Kiireellisen hoidon yksikkö PULSSI77:ssä Riihimäen sairaalassa hoidetaan välitöntä ja kiireellistä 1 - 3 päivän aikana hoitoa tai tutkimusta vaativat potilaat Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueelta.

Haemme virkasuhteeseen osastonhoitajaa, joka yksikön lähiesihenkilönä vastaa osaltaan henkilöstö- ja taloushallinnosta, yksikön toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta yhteistyössä avoterveydenhuollon apulaisylilääkärin kanssa.

Osastonhoitaja toimii yksikön hoitotyön esihenkilönä vastaten kokonaistoiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä hoitohenkilökunnan työn johtamisesta ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä organisointi- ja suunnittelutaitoja, muutosvalmiutta ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Aikaisempi kokemus esihenkilötyöstä sekä akuuttihoitotyöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja ylempi ammattikorkeakoulu/korkeakoulututkinto sekä työkokemus tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja lisäksi riittävä lähiesihenkilökoulutus ja työkokemus.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
Palkkaus on SOTE-TES:n mukainen.

Lisätietoja

http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa ylihoitaja Susanna Hurme, 019 758 5875.

Lisätietoja

TK PÄIVYSTYS PULSSI77
Osoite: Kontiontie 77, 11120 Riihimäki

Sinulle suositellut työpaikat