Skip to main content
test

Osastonhoitajan vakituinen virka

Tarjoamme sinulle osastonhoitajan tehtävää, jossa on vaihtelua, haasteita ja vastuuta sekä todella mukava työyhteisö. Olet etsimämme osaaja, koska pystyt toimimaan muuttuvissa tilanteissa joustavasti työyksikkösi parhaaksi.

Kukkiakoto on Pälkäneen Luopioisten kauniissa miljöössä sijaitseva kompakti 30-paikkainen iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoitoa ja hoivaa tuotetaan ympärivuorokautisesti. Työyksikön toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja aktiivisen arjen toteuttaminen kodinomaisessa ympäristössä.


Tehtävä on 100% hallinnollinen esimiestehtävä.

Tehtävät:
- vastaat yksikkösi päivittäisjohtamisesta, henkilöstöhallinnon ja talouden johtamisesta
- arvioit systemaattisesti palveluiden ja hoitotyön laatua, tunnistat kehittämisen painopistealueet ja organisoit yhdessä sovittujen
kehittämistoimenpiteiden toimeenpanon
- kehität suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia
- rakennat näyttöön perustuvia, yhtenäisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja
- toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden läheisten, palvelualueen johdon, vastuuyksiköiden lähiesimiesten ja moniammatillisen
henkilöstön kanssa

Odotamme sinulta:
- henkilöstöhallinnon ja talouden johtamista
- kykyä arvioida palveluiden ja hoitotyön laatua
- hoitotyön ja toimintamallien kehittämisen taitoja
- kykyä luoda myönteistä ja innostavaa ilmapiiriä ja kehittää
työhyvinvointia

Onnistumisessasi korostuu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi sekä kyky itsenäiseen esihenkilötyöskentelyyn. Sinulla on taitoa kehittää hyvää vanhustyötä hyödyntäen yhteistyökykyä, joustavuutta ja vanhustyön osaamista. Toivomme johtamisesi olevan rohkeata, uudistushaluista ja innostavaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tai aikaisempi opistotason tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, käytännössä osoitettuja, hyviä vuorovaikutustaitoja, rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan alan lähiesimieskokemus ja iäkkäiden asumispalveluiden tuntemus.


Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveyshuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3052,55 €/kk. Työsuhdetta täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetestaus. Edellytämme tartuntatautilain mukaista rokotesuojaa. Kangasalan kaupunki on savuton työpaikka.
Hakemukset tulee jättää Kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 22.5.2022 klo 15:00.

Tervetuloa osaksi osaavaa ja mukavaa työyhteisöä!

Lisätietoja

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palveluesimies Satu Järvenpää, satu.jarvenpaa@kangasala.fi, p. 0400 502 825

Lisätietoja

Kukkiakoto

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 32 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.


Osoite: Vohlisaarentie 1, 36760 Luopioinen
Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka Kangasalan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Kangasalan kaupunki - Vastuullinen työnantaja Kangasalan kaupunki - Hyvän mielen työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat