Skip to main content
test

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella Harjulan sairaalassa osastolla 5 on haettavana osastonhoitajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 13.9.2022 alkaen.

Osastonhoitaja toimii osaston hoitohenkilökunnan lähiesimiehenä. Tehtäviin kuuluu hallinnon tehtäviä, hoitotyön kehittämistä, työn organisointia ja asiantuntijana toimimista.

Kelpoisuusehtona ovat sairaanhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä.
Lisäksi kelpoisuusehtoja ovat terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai terveydenhuollon aikaisempi opistoasteen/ammattikorkeakoulun tutkinto täydennettynä riittävillä johtamisen ja/tai hallinnon opinnoilla.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.
Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 § ja 48§a) mukaista rokotussuojaa.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuden. Käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja mm. ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko.
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/sairaaloiden-yhteystiedot-ja-vierailuajat.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yl, palvelupäällikkö Tuija Jääskeläinen virka-aikana puh. 044 7186701

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturva- ja terveyslautakunta, Terveydenhuollon palvelualue, Sairaalapalvelut, Osastohoito, Harjula / os. X

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Niuvantie 4, 70210 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat