Skip to main content
test
Osastonhoitaja: anestesia- ja leikkausosasto sekä kipupoliklinikka , Joensuu (id6492) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Operatiivisessa klinikkaryhmässä on haettavana 28.8.2022 mennessä OSASTONHOITAJAN virka. Sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa operatiivisen klinikkaryhmän anestesia- ja leikkausosasto sekä kipupoliklinikka.

Anestesia- ja leikkaustoimintaa on kahdessa eri toimipisteessä: anestesia- ja leikkausosasto sekä päiväkirurginen yksikkö. Sairaalamme toimii 24/7 päivystävänä sairaala. Leikkaussalien peruskorjaus on käynnistymässä tänä syksynä. Anestesia- ja leikkausyksikössä toimii osastonhoitajan lisäksi kolme apulaisosastonhoitajaa.

Osastonhoitajan tehtävässä korostuvat moniammatillinen yhteistyö, tavoitteellinen strategian mukainen työskentelytapa sekä työyhteisö- ja muutosjohtaminen. Osastonhoitaja vastaa työyksikkönsä hoitotyön toimintalähtöisestä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä talouden seurannasta ja sidosryhmätyöskentelystä. Osastonhoitajalla on perehtymisen ja työn tukena tiivis kollegaverkosto ja ylihoitajayhteistyö.

Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja moniammatillisen yhteistyön taitoja sekä halua ja innovatiivista kykyä kehittää toimintaa työyksikössä. Esimiestyökokemuksen lisäksi arvostamme positiivista asennetta, innostavaa työotetta ja valmiutta tukea työntekijöitä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvä paineensietokyky ja kyky hallita nopeasti muuttuvia tilanteita edesauttavat tehtävän menestyksekästä hoitamista.

Kelpoisuutena osastonhoitajan virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoja antavat: ylihoitaja Merja Piiroinen, p.013 330 3708, s-posti merja.piiroinen@siunsote.fi ja

palvelupäällikkö Johanna Turtiainen, p. 013 330 3990, s-posti johanna.turtiainen@siunsote.fi (ei ajalla 25.8-29.8)

Virka täytetään vakinaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaisesti.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden (6) koeaika.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 3.8.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6492
  • 3.8.2022 - 28.8.2022 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat