test

Osastonhoitaja, Kotikuntoutuskeskus 2

Hakuaika päättyy  7.12.2023 14:00

Haemme osastonhoitajaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Toimintakykyä tukeviin palveluihin Turun alueelle. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Kotikuntoutuskeskus 2.

Kotikuntoutuskeskus tarjoaa nousujohteista ja tavoitteellista kuntoutusta akuutin sairauden jälkeen, tai kun toimintakyky on heikentynyt. Kuntoutuminen toteutuu pääasiassa asiakkaan kotiympäristössä, jolloin se voidaan räätälöidä arjen tarpeita tukevaksi ja tavoitella entistä parempaa toimintakykyä. Keskuksella toteutetaan myös ryhmämuotoista kuntoutusta.

Kotikuntoutuskeskuksen 2 osastonhoitajana vastaat fysioterapia-, toimintaterapia- ja hoitohenkilöstön päivittäisen työn johtamisesta, toiminnan organisoinnista sekä henkilöstön osaamisen ja työn kehittämisestä. Suunnittelet ja kehität toimintaa yhteistyössä muiden alueen esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Toimintaa ohjaavat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Toimintakykyä tukevien palveluiden strategia ja tavoitteet.

Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä ja geriatrisesta monialaisesta kuntoutuksesta. Arvostamme myös hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, organisointikykyä, paineensietokykyä, kehittävää työotetta ja kykyä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, kehittämismyönteisen ja asiantuntevan työyhteisön, hyvät koulutusmahdollisuudet ja Varhan työsuhde-edut.

Tervetuloa työskentelemään kanssamme iloiseen ja osaavaan työyhteisöömme.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenki-löistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus taikka aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Päällikkö Petra Soini puh. 040 620 7273
petra.soini@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Tutustu työnantajaan