Osastonhoitaja, riippuvuuspsykiatrian avohoito - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisen keskussairaalan Psykiatrian toimialueella on haettavana osastonhoitajan toimi riippuvuuspsykiatrian avohoidossa.

Riippuvuuspsykiatrian avohoitoon kuuluvat opioidiriippuvaisten potilaiden hoitoprosessi, päihdeperhetyön prosessi, kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito sekä somaattisten osastoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Riippuvuuspsykiatrian vastuualueella on tällä hetkellä aktiivisen kehittämisen vaihe, ja osastonhoitaja osallistuu omalta osaltaan prosessien kehittämiseen.

Osastonhoitaja johtaa päivittäistä toimintaa osastolla ja toimii hoitohenkilöstön lähiesimiehenä. Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu toiminnan organisointi ja suunnittelu yhdessä vastuulääkärin kanssa. Lisäksi hän toimii tiiviissä yhteistyössä toimialueen muiden osastonhoitajien, hallinnollisen osastonhoitajan ja ylihoitajan kanssa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lähiesimies- ja kehittämistehtävistä sekä osaamista psykiatrisesta hoitotyöstä. Arvostamme päihdepsykiatrista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä sekä rohkeutta kehittää oman yksikön toimintaa, niin että se vastaa tulevaisuuden haasteita. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi. Koeaika on 4 kk.

Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa ylihoitaja Jaana Silvola, puh. 044-1828434 ja jaana.silvola@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!