Osastonhoitaja / Vastaanottotoiminta - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin vastaanottotoimintaan kuuluu kahdeksan terveysasemaa sekä muita yksiköitä kuten aikuisten terveysneuvonta, hoitotarvikepalvelu, infektioiden torjunta ja tartuntatautien valvonta, diabetesvastaanotto ja toimenpide- ja konsultaatioyksikkö sekä kuntoutus. Perusterveydenhuollossa työskennellään moniammatillisessa tiimissä yhdessä lääkärien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien, fysioterapeuttien, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiantuntijoiden sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tavoitteena on yhdessä hoitaa sairauksia ja ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä sekä edistää ja tukea tamperelaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Aikuisten terveysneuvonnan palvelut sisältävät aikuisten terveystarkastukset, työttömien terveystarkastukset ja pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyt, omaishoitajien terveystarkastukset ja kutsuntatarkastukset. Yksikössä työskentelee seitsemän terveydenhoitajaa, kaksi muistihoitajaa ja sosiaalityöntekijä. Tartuntautien valvonnassa toimii sukupuolitautien vastaanotto, erityisrokotukset, matkailijoiden terveysneuvonta ja muu tartuntatautien torjunta, kuten influenssarokotusten koordinointi. Yksikössä työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja lähihoitaja. Infektioiden torjuntayksikössä palvellaan koko kaupunkia infektioiden ja epidemioiden ehkäisyyn ja torjuntaan sekä hygieniaan ja aseptiikkaan ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Yksikössä työskentelee kolme hygieniahoitajaa ja lähihoitaja.

Haemme osastonhoitajaa vastaanottotoimintaan vakituisen toimeen. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Etsimämme osastonhoitajan alaisuudessa ovat aikuisten terveysneuvonta-, tartuntatautien valvonta- ja infektioiden torjuntayksikkö sekä yhteistyökumppanina moniammatillinen työryhmä. Osastonhoitaja toimii lähiesimiehenä vastaten työyksikkönsä toiminnan ja henkilöstön johtamisesta. Lisäksi osastonhoitaja koordinoi ja kehittää yksikkönsä toimintaa moniammatillisessa yhteistyössä. Tehtävään kuuluu muutosten suunnittelua, toteutusta ja seurantaa yhteistyössä johdon kanssa.

Odotamme hakijalta soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. Työssä onnistuminen edellyttää muutosten johtamista, hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja ja asiakaskeskeisten palveluprosessien tuntemusta. Osastonhoitaja vastaa oman yksikkönsä palveluiden laadusta ja kehittämisestä yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on potilaiden hyvä hoito, ammattitaitoinen ja työhyvinvoiva henkilöstö sekä vaikuttava moniammatillinen yhteistyö. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tukevat tavoitteen saavuttamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja täydennettynä vanhamuotoisella erikoistumiskoulutuksella tai vähintään 30 opintopisteen johtamisopinnot.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Valitulta edellytetään LOVe - Lääkehoidon osaaminen verkossa -verkkotestin (LOVe LOP) voimassaoloa.

Eduksi luetaan aiempi kokemus esimiestyöstä ja englannin kielen suullinen taito.

Lisätietoja tehtävästä antavat hoitotyön päällikkö Birgit Aikio puh. 040 801 6175 tai kuntoutuspäällikkö Minna Talonen puh. 040 099 1522. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 30.9.2021.

Hakeminen Kuntarekryn kautta ja ohjeet hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa(at)monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat hoitotyön päällikkö Birgit Aikio puh. 040 801 6175 tai kuntoutuspäällikkö Minna Talonen puh. 040 099 1522. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, Vastaanottotoiminta

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!


Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat