Osastonhoitaja virka, aikuispsykiatrian osasto 87 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme osaavaa ja työhönsä sitoutunutta osastonhoitajaa Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian vastuualueen osastolle 87. Osasto 87 tarjoaa tutkimusta ja hoitoa pääasiassa ensipsykoosi- ja psykoosipotilaille.

Osastonhoitajan virkaan kuuluu lähiesimiehenä toimiminen, hoitotyön johtaminen ja suunnittelu sekä hoitomenetelmien kehittäminen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Arvostamme psykiatrisen hoitotyön tuntemusta, osaamista ja kokemusta esimiestehtävistä.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön ja mukavan työyhteisön sekä monipuolisen ja vastuullisen tehtävän.

Osastonhoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tulosalueen ylihoitaja Matti Laukkanen, p. 040 513 2086. Sähköposti: matti.laukkanen(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Peltolantie, 90230 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.