Osastonhoitajan virka, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonhoitajan virka, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Rakennamme tulevaisuuden sairaalaa ja uudistamme toimintoja. Osastonhoitajana sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään ja arvioimaan uusiutuvaa vuodeosastotoimintamallia.

Haemme joukkoomme syksyllä 2019 avattavalle aikuisten kirurgiselle vuodeosastolle osastonhoitajaa virkasuhteeseen.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, innovatiivisuutta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Arvostamme kirurgisen hoitotyön tuntemusta ja kokemusta esimiestyöstä.

Osastonhoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Lopulliset valintapäätökset voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat tulosalueen vs. ylihoitaja Anitta Tanhua, p. 0400 324 696 ja vastuualueen vs. ylihoitaja Päivi Koskela, p. 050 439 8891.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Osasto 4
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan