test
OSASTONHOITAJAN VIRKA VASTAANOTTO - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Vastaanotollamme on avoinna osastonhoitajan virka 3.1.2022 alkaen. Osastonhoitaja vastaa yksikön lähiesihenkilönä osaltaan henkilöstö- ja taloushallinnosta, yksikön toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta yhteistyössä avoterveydenhuollon apulaisylilääkärin kanssa. Hän toimii yksikön hoitotyön esihenkilönä vastaten kokonaistoiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä hoitohenkilökunnan työn johtamisesta ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä.
Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä organisointi- ja suunnittelutaitoja, muutosvalmiutta ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Aikaisempi kokemus esihenkilö- sekä vastaanottotyöstä katsotaan eduksi.
Vastaanotto on jaettu ammattilaisten muodostamiin tiimeihin. Toimipisteitä on Riihimäen lisäksi Lopella ja Hausjärvellä.
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja ylempi ammattikorkeakoulu/korkeakoulututkinto sekä työkokemus tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja lisäksi riittävä lähiesihenkilökoulutus ja työkokemus.

Valitulta edellytetään lääkärintodistusta terveydentilastaan sekä tartuntatautilaki 48§:n mukaista rokotussuojaa.Koeaika on kuusi kuukautta.

RIIHIMÄKI 25.11.2021
YLIHOITAJA


Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kysy lisätietoja: yh Susanna Hurme, 019 758 5875, susanna.hurme@riihimaki.fi .

Lisätietoja

Avoterveydenhuolto, Vastaanotto
Osoite: Kontiontie 77, 11100 Riihimäki

Sinulle suositellut työpaikat