Osastonlääkärin virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Osastonlääkärin virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien yhteistoiminta-alue, joka vastaa alueensa integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluista. Väestöpohja alueella on n. 34 000. Kuntayhtymässä on yhteensä 40 lääkärin virkaa. Viroissa työskentelee terveyskeskus- ja osastonlääkäreitä, työterveyslääkäreitä, psykiatreja ja muita sairaalaspesialiteetin erikoislääkäreitä.

Kuntayhtymä tuottaa itse omana toimintana soveltuvin osin erikoissairaanhoidon palveluja, joihin lukeutuvat mm. sisätauti- ja lastenlääkärin, radiologin ja psykiatrin palvelut omilla virkalääkäreillä ja lisäksi muita erikoisaloja konsultaatioina. Kuntayhtymässä toimii myös muistipoliklinikka. Kuntayhtymään on perustettu uutena geriatrin virka.

Kuntayhtymän vuodeosastot ovat akuutteja osastoja, joissa keskimääräinen hoitoaika on 6-8 vrk eikä niillä hoideta pitkäaikaispotilaita. Vuodeosastojen paikkamäärä on 26-28 osastosta riippuen. Osastoilla on osaava henkilökunta ja ajanmukainen ja kattava varustus akuuttien tilanteiden hoitoon.

Eläkkeelle siirtymisen vuoksi etsimme Ylivieskan terveyskeskuksen toiselle vuodeosastolle

OSASTONLÄÄKÄRIÄ

Terveyspalvelujen toiminnan punaisena lankana on hoitaa potilaat mahdollisimman pitkälle itse. Siitä syystä terveyskeskusten varustus ja toiminta ovat runsaat ja moninaiset ja työnkuva monipuolinen. Teemme itse paljon peruserikoissairaanhoidon tehtäviä. Työyhteisön tuki on toimiva.

Osastonlääkärin pätevyysvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Kuntayhtymässä on käytössä kannustava palkkausmalli, mutta myös oma toive on mahdollista esittää.

Tarkempia tietoja tehtävistä antaa johtava ylilääkäri Risto Olli (risto.olli@kalliopp.fi), p. 044 419 5020.

Kirjalliset hakemukset työtodistuksineen on toimitettava viimeistään 5.4.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieskan terveyskeskus Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska.
Kuoreen merkintä osastonlääkäri.

Virkoihin valituilla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotussuoja.

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri Risto Olli p. 044 419 5020, risto.olli@kalliopp.fi

Terveyspalvelut
Osoite: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 700 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.
Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Tutustu työnantajaan