Osastonlääkärin virka terveyskeskussairaalassa - Nokian kaupunki

Osastonlääkärin virka terveyskeskussairaalassa - Nokian kaupunki

Viran kelpoisuusehtona terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 § mukainen laillistus ja lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä yleislääketieteen, geriatrian tai sisätautien erikoislääkärin pätevyys. Palliatiivisen hoidon erityispätevyys, tai kiinnostus sen hankkimiseksi, lasketaan eduksi. Työnantaja tukee koulutuksen suorittamisessa.

Työnkuvaan kuuluu terveyskeskussairaalan osaston potilaiden hoito sekä aluevastaanottojen konsultointi Nokian yksikössä. Toimimme opetusterveyskeskuksena, ja arvostamme koulutusmyönteistä asennetta. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelu on juuri alkanut, ja jatkossa toiminta siirtyy uusiin tiloihin. Aktiivinen kehittäjän ote on paikallaan innovatiivisessa joukossamme. Uudistamme parhaillaan aluevastaanottojen toimintaa, ja heijastevaikutus näkyy osastotyössäkin.

Edellytämme hyvää suomenkielen taitoa.
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n ja Lääkärisopimuksen perusteella.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä Terveystalon työterveyden antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme tartuntatautilain (§48, 1227/2016) mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: vt. johtava ylilääkäri Katja Ylitolva, puh. 050 395 8880. Nokian kaupungin sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Maununkatu 10, 37100 Nokia

Nokia on noin 33 500 asukkaan kaupunki aivan Tampereen kyljessä. Nokian terveyskeskuksessa lääkärin virkoja on yhteensä 35. Terveyskeskuksessamme työskentelee 19 omalääkäriä, 1 kotisairaanhoidon lääkäri, geriatri, radiologi, 2+1 osaston lääkäriä, kotisairaalan lääkäri (50%), omalla erikoislääkäripoliklinikalla gynekologi. Kouluterveydenhuollossa on omat lääkärit ja mielenterveyskeskuksessa 3 psykiatria. Ostopalveluina hankimme laajasti muuta erikoislääkäripalvelua, päiväkirurgiaa ja tutkimuksia. Potilastietojärjestelmänä on Lifecare.