Osastonsihteeri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Osastonsihteeri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 28.6.2019 klo 14.00 mennessä

Savonlinnan keskussairaalassa, erikoissairaanhoidon tulosalueella

Osastonsihteerin toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva keskiasteen ammattitutkinto, terveydenhuollon osastonsihteeri tai vastaava aiempi tutkinto sekä riittävä työkokemus terveydenhuollon sihteerin tehtävistä. Odotamme hakijalta lääketieteellisen ammattisanaston tuntemusta sekä hyvää tietoteknistä osaamista, Effica-potilastietojärjestelmän tuntemus luetaan eduksi.
Osastonsihteerin työssä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja huomioiden asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta, sekä yhteistyötaitoja moniammatillisessa tiimissä työskenneltäessä. Valittava osastonsihteeri työskentelee ensisijaisesti sisätautien yksiköissä, joka työkokemuksena katsotaan eduksi.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveyden-tilastaan ja todistus tartuntatautilain 48 § mukaisesta rokotesuojasta. Toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täytössä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.
Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Savonlinna 11.6.2019

Lisätietoja

www.sosteri.fi , www.kuntarekry.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa ylihoitaja Kirsi Matikainen, puh. 044 417 3972. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Savonlinna

SOSTERI, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä palvelee 44 000 asukkaan väestöä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottajana.

Tutustu työnantajaan