Osastonsihteeri(3), kesätyö, osastonsihteerit OPTA - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etsimme osastonsihteeriä tai osastonsihteeriopiskelijaa kesälomasijaisuuksiin operatiiviselle tulosalueelle (vähintään kolme kesäsijaisuutta). Operatiivisella tulosalueella osastonsihteerin työtehtävät sijoittuvat joko poliklinikalle tai vuodeosastolle. Sijaisuus alkaa touko-kesäkuun aikana ja jatkuu elo-syyskuulle 2020. Työ on päivätyötä.

Osastonsihteerin työ on monipuolista ja oma-aloitteisuutta vaativaa, sisältäen asiakaspalvelua, potilasasiakirjoihin liittyviä tehtäviä, ajanvarausta sekä potilastietojärjestelmien hallintaa. Osastosihteeri tekee mm. päivittäisiä potilaiden sisään- ja uloskirjauksia, ilmoittautumista, puhelinpalvelua sekä osallistuu lähetteiden käsittelyyn. Potilaat tulevat yksiköihin joko ajanvarauksella tai päivystyksellisesti.

Haemme sitoutunutta, oma-aloitteista ja työstään innostunutta osastonsihteeriä. Arvostamme ammattitaidon lisäksi ketteryyttä tietojärjestelmien käytössä, kehittävää työotetta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Työ edellyttää hyviä työyhteisö - ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta sekä innostusta oman työn kehittämiseen. Työtä tehdään moniammatillisesti. Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen osastonsihteerin työstä terveydenhuollossa sekä Esko ja Oberon -potilastietojärjestelmien tuntemuksen.

Osastonsihteerin kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Alalle valmistuvat loppuvaiheen opiskelijat otetaan myös huomioon haussa.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Mervi Ollikainen, p. 040 7466 616 ja osastonhoitaja Raija Varanka, p. 040 5641354, s-posti: etunimi.sukunim(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Osastonsihteerit OPTA
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.