Osastonsihteerin toimi, osastonsihteerit OpTA - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonsihteerin toimi, osastonsihteerit OpTA - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme osaajia syksyllä 2019 avattavaan yksikköön osastolle 4. Osastolla hoidetaan kirurgisia aikuispotilaita.

Haemme joukkoomme osaavaa, työhön sitoutunutta, oma-aloitteista ja työstään innostunutta osastonsihteeriä. Arvostamme ammattitaidon lisäksi ketteryyttä tietojärjestelmien käytössä, kehittävää työotetta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävä edellyttää hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta sekä innostusta oman työn kehittämiseen. Työtä tehdään moniammatillisesti. Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen osastonsihteerin työstä terveydenhuollossa sekä Esko ja Oberon -potilastietojärjestelmien tuntemuksen.

Kelpoisuusvaatimuksena osastonsihteerin toimeen on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde edut.

Lopulliset valintapäätökset voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Minna Tauriainen, p. 040 557 2848 ja osastonhoitaja Raija Varanka, p. 040 564 1354 sekä ylihoitaja Katri Korolainen, p. 0400 811 936, s-posti: etunimi.sukunim(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Osastonsihteerit
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan