Osastonylilääkäri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Osastonylilääkäri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 21.6.2019 klo 14.00 mennessä
Savonlinnan keskussairaalassa, perusterveydenhuollon tulosalueella

KUNTOUTUKSEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKASUHDE
toimintakyky-yksikössä

Haetaan joukkoomme kuntoutuksesta kiinnostunutta lääkäriä. Tehtäviin kuuluvat kuntoutuspoliklinikkatoiminta sekä asiantuntijatehtävät. Tehtävistä ja työn kuvasta voidaan sopia.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoislääkärin tutkinto fysiatrian tai muulla soveltuvalla erikoisalalla katsotaan eduksi, samoin kuntoutuksen erityispätevyys. Tehtävään voidaan palkata sopimuksen mukaan myös erikoistumisvaiheessa oleva tai sitä suunnitteleva viransijaiseksi.

Viroissa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan ei sisälly päivystysvelvollisuutta.
Palkka määräytyy Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja ISSHP:n paikallisen sopimuksen mukaisesti. Palkan määrittelyssä otetaan huomioon mahdolliset lisäpätevyydet. Virkojen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Virka täytetään sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukseen, joka on julkinen asiakirja (JulkL 7 §) tulee liittää CV/ansioluettelo ja jäljennökset niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä.

Hakemukset lähetetään: Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi tai Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna tai kirjaamo@sosteri.fi. Kuoreen merkintä haettavasta tehtävästä. Sähköpostitse lähetetyn hakemuksen liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Savonlinna

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
http://www.sosteri.fi

ylilääkäri Lotta-Sofia Kosonen p. 044 417 3521. lotta-sofia.kosonen@sosteri.fi
perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen p.0444173201, veikko.karvanen@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

SOSTERI, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä palvelee 44 000 asukkaan väestöä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottajana.

Tutustu työnantajaan