Osastonylilääkäri, Päihdepsykiatria - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisen sairaalan Psykiatrian osaamiskeskuksessa on haettavana Päihdepsykiatrian osastonylilääkärin virka.

Päihdepsykiatrian poliklinikalla 3706 tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on vaikea huumeongelma tai lääkeriippuvuus. Usein potilaillamme on päihdeongelman lisäksi psykiatrinen diagnoosi (ns. kaksoisdiagnoosi). Päihdepsykiatrian poliklinikka toimii vain ajanvarauksella. Kahdeksanpaikkaisella Päihdepsykiatrian osastolla 2706 annetaan vieroitus- ja korvaushoitoja sekä tarjotaan kuntoutusjaksoja ja tehdään erilaisia päihdepsykiatrisia tutkimuksia.

Osastonylilääkäri johtaa osaston ja poliklinikan toimintaa vastaten taloudesta sekä toiminnallisesta tuloksesta. Lisäksi hän kehittää yksikön toimintaa ja asiakaslähtöisiä hoito- ja/tai palveluprosesseja. Tehtävään kuuluu myös terveystieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen. Osastonylilääkärin työhön sisältyvät myös muut esimiehen hänelle määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksina osastonylilääkärin virkaan ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Osastonylilääkärillä tulee olla yliopiston toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin tutkinto päihdepsykiatrian erikoisalalla. Eduksi katsotaan laaja-alainen osaaminen psykiatrian tai päihdepsykiatrian alalta sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Virkaan valituksi tulevalta edellytetään myös hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskentelyyn moniammatillisessa tiimissä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/psykiatria

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa palvelukeskusjohtaja Paula Ollonen, puh. 044 717 9423, paula.ollonen(at)kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!