Osastonylilääkäri, Päihdepsykiatria - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Kuopion yliopistollisen sairaalan Mielenterveys ja hyvinvointi -palvelukeskuksessa on haettavana osastonylilääkärin virka päihdepsykiatrian alueella.

Aikuispsykiatria järjestää psykiatrian erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoidon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen aikuispotilaille. Potilaan auttaminen suunnitellaan yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja muiden auttajatahojen kanssa. Keskeisimmät hoito- ja kuntoutuskeinot ovat psykoterapia eri muodoissaan sekä moderni lääke- ja sähköhoito. Päihdepsykiatrian alalla annamme vieroitus- ja korvaushoitoja sekä tarjoamme kuntoutusjaksoja ja teemme erilaisia päihdepsykiatrisia tutkimuksia.

Osastonylilääkäri johtaa päivittäistä toimintaa ja vastaa sen taloudesta sekä toiminnallisesta tuloksesta. Lisäksi hän kehittää yksikön toimintaa ja asiakaslähtöisiä hoito- ja/tai palveluprosesseja. Tehtävään kuuluu myös terveystieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen. Osastonylilääkärin työhön sisältyvät myös muut esimiehen hänelle määräämät tehtävät.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusvaatimuksina osastonylilääkärin virkaan ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Osastonylilääkärillä tulee olla yliopiston toteama dosentin pätevyys, erikoislääkärin tutkinto psykiatrian erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskentelyyn moniammatillisessa tiimissä.

Virkaan valitun on toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen valintapäätöksen vahvistamista. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/psykiatria/aikuispsykiatria

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kiinnostuitko? Lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa osastonylilääkäri Juha Haatainen, puh. 044 717 8442, juha.haatainen(at)kuh.fi tai

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta ovat kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Sinulle suositellut työpaikat