Osastonylilääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella on haettavana osastonylilääkärin virka.

Osastonylilääkärin tehtäviin kuuluu mielialahäiriövastuualueella Kaarina-Lieto-Parainen avohoitoalueen kolmen työryhmän toiminnan johtaminen, kehittäminen ja koordinointi. Osastonylilääkärin työpanos tulee olemaan keskeinen avohoitoalueen kehittämistoiminnassa. Osastonylilääkärin kliininen työpanos sijoittuu mielialatyöryhmiin virkaan valitun kanssa erikseen sovitulla tavalla. Paraisten mielialahäiriötyöryhmä palvelee erityisesti alueen ruotsinkielistä väestöä.

Mielialahäiriövastuualueella on meneillään aktiivinen kehittämistyö. Vastuualueen toiminta on tarkoitus jakaa viiteen eri prosessiin, joita ovat mielialahäiriöiden diagnostiikka ja konsultointi, masennus ja yleistynyt ahdistuneisuus, foobiset ahdistuneisuushäiriöt ja pakko-oireinen häiriö, tyypin II kaksisuuntainen mielialahäiriö ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus ja kompleksiset traumat.

Kaarina-Lieto-Parainen avohoitoalueella työskentelee osastonylilääkärin lisäksi kaksi erikoislääkäriä ja moniammatilliset tiimit. Osastonylilääkäri toimii alueensa lääkäreiden ja akateemisen tutkimushenkilöstön lähiesimiehenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä soveltuva johtamiskoulutus tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Vastuualuejohtaja Monika Meimer, puh. 050 593 6454, monika.meimer@tyks.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Kiesikatu 4, 20780 Kaarina

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!