Osastonylilääkäri (sisätaudit, gastroenterologia) - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 30.11.2020 klo 14.00 mennessä

Savonlinnan keskussairaalassa, erikoissairaanhoidon tulosalueella

Osastonylilääkärin (sisätaudit, gastroenterologia) toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde

Tule osastonylilääkäriksi Sosterin erikoissairaanhoidon sisätautien yksikköön. Tarjoamme mielenkiintoisen työn ja hyvän työyhteisön ohella Savonlinnan seutu tarjoaa Saimaan saaristoluonnon parhaimmistoa sekä vilkasta kulttuuritarjontaa.

Kelpoisuusehtona virkoihin on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja gastroenterologian erikoislääkärin pätevyys sisätautien erikoisalalla. Virkaa voi hoitaa myös osa-aikaisena. Virassa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Palkka määräytyy Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja ISSHP:n paikallisen sopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveen.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtävien täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 314256. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Savonlinna 16.10.2020

Lisätietoja

https://www.sosteri.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen puh. 044 417 3620.
sähköposti etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Erikoissairaanhoito, Konservatiivinen tulosyksikkö, Sisätautien vuodeosasto 5A
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin