Osastonylilääkäri - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Tehtävään kuuluu kliinistä työtä kotikuntoutuskeskuksessa sekä hallinnollisia tehtäviä. Kliininen työ sisältää vastaanottotyötä poliklinikalla, kotikäyntejä ja asiantuntijatyötä moniammatillisen tiimin kanssa. Hallinnolliset tehtävät sisältävät kehittämistehtäviä sekä asiantuntijuuden ja osaamisen johtamista.

1.1.2021 Turun Terveyspalveluissa aloitti toimintansa uusi tulosyksikkö Geriatriset ja kuntouttavat palvelut. Kokonaisuuteen kuuluu mm. geriatrisia palveluita sekä 3 kotikuntoutuskeskusta, jotka toteuttavat ikääntyneiden avokuntoutuspalvelut keskitetysti. Keskuksissa toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta sekä yksilökuntoutusta keskuksella, kotona ja asumispalveluiden yksiköissä. Kuntoutus toteutetaan geriatrisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti monialaisesti ja eri ammattiryhmistä koostuva tiimit mahdollistavat laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin ja intervention, jolla voidaan vaikuttaa korjaavasti myös toimintakyvyn laskun taustalla vaikuttaviin seikkoihin kuntoutusjakson aikana. Mm muistidiagnostiikka ja kaatumisen syiden selvittely on oleellinen osa hoitoa.

Kelpoisuusvaatimukset täyttää henkilö, jolla on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla sekä hyvä kokemus hallinnollisissa tehtävissä.

Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia toimia moniammatillisessa tiimissä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Taru Falenius, p. 040 579 6749, taru.falenius@turku.fi
Juhani Juhola p. 0407389494, juhani.juhola@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Geriatriset, kuntouttavat ja erikoisalapalvelut
Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat