test

Oulun alueelliset vammaispalvelut (30), kesätyö

Hakuaika päättyy  31.5.2023 14:30

Oletko kiinnostunut sosiaalialan kesätöistä? Tervetuloa työskentelemään Oulun alueellisiin vammaispalveluihin Pohteelle!

Oulun alueellisissa vammaispalveluissa Onni-, Ilona- ja Tuuliakodissa, Honkalankodissa, Kangasrouskussa, Taatontuvassa, Schjerfbeck-kodissa, Alppilan asumispalveluissa, Paussissa, Hanhilehdon toimintakeskuksessa, Ohjaus- ja avustajapalveluissa sekä Tukiasumisessa on tarjolla kesätöitä (vähintään 30 sijaisuutta) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN AMMATTILAISILLE JA OPISKELIJOILLE (lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, geronomi) sekä LAITOSHUOLTAJILLE.

Oulun alueellisissa vammaispalveluissa järjestetään omana toimintana kehitysvammaisten ja vammaisten asumis-, päivä- ja työtoimintapalveluita, ohjauspalveluita sekä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi lyhytaikaishoidon palveluita.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen työn kehitysvammaisten palveluasumisen toimintayksiköissä, lyhytaikaishoidon yksiköissä, kehitysvammaisten kotiin annettavissa ohjauspalveluissa sekä päivätoimintapalvelun yksikössä. Sinulla on loistava mahdollisuus kehittää osaamistasi ja olla tukena asiakkaille, joille apusi on korvaamatonta. Emme edellytä työkokemusta, mutta odotamme positiivista asiakaspalvelun ja tiimityön asennetta sekä intoa oppia uutta. Voit esittää toivomuksen työn ajankohdasta.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Lähihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Sijaisuutta voi hoitaa myös lähihoitajaopiskelija.

Sosionomin/geronomin sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3§ ja 8§ mukainen pätevyys. Sosionomin tehtävässä voi toimia tilapäisesti kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten olemassaolon arvioi työnantaja.

Laitoshuoltajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki/Suosikki-rekisteriin.

Hanhilehdon toimintakeskuksen, Paussin ja Tuuliakodin sijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja antavat vastuuyksikköpäälliköt Pirjo Keskitalo, p. 044 703 6553 ja Leena Säävälä, p. 0400 585 444 kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut, Marianne Suonvieri, p. 044 703 6536 kotiin annettavien ohjauspalvelut ja tukiasuminen, Tiina Kanniainen, p. 040 640 3301 Hanhilehdon toimintakeskus ja Eeva Silenius, p. 040 643 3620 Lyhytaikaishoito Paussi.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohde.fi, tiina.m.kanniainen@pohde.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys-ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 000 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys-ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Tutustu työnantajaan