Skip to main content
test
Överläkare, Läkarpool - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Överläkaren som söks ansvarar för personaladministrationen för de läkare som hör till sjukhustjänsternas läkarpool och fungerar som chef för läkarna.

Inom välfärdsområdet som träder i kraft i början av år 2023 kommer sjukhustjänsterna inom Åbos servicehelhet för välfärd att placeras inom Åucs/sjukhustjänsternas Medicinska verksamhetsområde som ett geriatriskt ansvarsområde. Enligt den nuvarande planen kommer det geriatriska ansvarsområdet att omfatta geriatrisk öppenvård, akutgeriatri, geriatrisk konsultationstjänst, geriatrisk vård på akutvårdsavdelning, en geriatrisk bedömningsenhet, ortopedisk rehabilitering, geriatrisk rehabilitering, hemsjukhus samt undervisning och forskning i geriatri.

Behörighetskravet är specialläkares rätt till tjänsten inom tillämpligt medicinskt specialområde och god erfarenhet av ledarskap.

Arbetstagaren ska ha ett skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Behörighet som specialistläkare i geriatrik eller internmedicin räknas som merit.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

överläkäre Paula Viikari, paula.viikari@turku.fi, tfn 044 907 3245
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Hälsotjänster, Sjukhustjänster, Sjukhusets gemensamma funktioner, Läkarpoolen

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat