Skip to main content
test
Överläkare, Öppna hälsovårdens förvaltning - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Personaladministration för läkare på hälsostationer, planering och koordinering av verksamheten tillsammans med ansvariga läkare inklusive läkarrekrytering. Närmaste chef för de ansvariga läkarna på hälsostationerna. Sköta ärenden som gäller hälsostationernas verksamhet i samarbete med andra anställda inom den öppna hälsovårdens förvaltning.

Behörighetskravet är specialläkares rätt till tjänsten inom lämpligt medicinskt specialområde (allmänmedicin) och god erfarenhet av ledarskapsuppgifter.

Dessutom förutsätts administrativ utbildning.
Arbetstagaren ska ha ett skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Goda sociala färdigheter och positiv inställning till utveckling räknas som meriter.

Vi erbjuder dig en bra och fungerande arbetsgemenskap och ett bra och fungerande nätverk samt möjligheten att utveckla både ditt eget arbete och primärvårdens arbete som ännu fortsätter inom Välfärdsområdet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Päivi-Leena Honkinen, paivi-leena.honkinen@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Öppna hälsovårdens förvaltning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat