Överläkare, vuxenpsykiatri - Vaasan sairaanhoitopiiri

Överläkare, vuxenpsykiatri - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en överläkare i psykiatri

Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Lisätietoja

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Chefsöverläkare Reijo Autio
Tel. 06-2131111 (växel)
reijo.autio@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Osoite: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Tutustu työnantajaan