Pääkirjanpitäjä - Someron kaupunki

Someron kaupunki julistaa haettavaksi vakinaisen

PÄÄKIRJANPITÄJÄN TOIMEN

Someron kaupunki hakee pääkirjanpitäjää vakituiseen toimeen vuoden 2020 alusta lukien. Pääkirjanpitäjä hoitaa itsenäisesti kaupungin tilinpäätöksen valmistelun ja laadinnan sekä tekee konsernitilinpäätöksen. Taloustoimistossa on lisäksi yksi kirjanpitäjä ja yksi ostoreskontraa hoitava toimistovirkailija. Somerolla on oma terveyskeskus, lukio sekä 4 alakoulua ja yksi yläkoulu. Syksyn 2019 aikana on meneillään uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöönottoprojekti. Nykyiset ohjelmat vaihdetaan Kuntamallin mukaiseen järjestelmään. Vuoden alusta aloitetaan kirjanpito uudella ohjelmalla ja projekti jatkuu vielä keväällä. Pääkirjan-pitäjä on keskeisessä roolissa uuden järjestelmän sisäänajossa. Toimenkuvaan kuuluu muuten normaalit vuoden aikana tehtävät tilien täsmäytykset esim. palkkajärjestelmään, sisäisten erien siirrot kirjanpitoon, tilastot, alv-koodien tarkastaminen, raporttien tuottaminen, avustaminen tilintarkastuksessa, viran-omaisyhteistyö, palkka- ja henkilöstöhallinnon sidosryhmäyhteistyö ja taloushallinnon toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Pääkirjanpitäjä toimii kirjanpitäjän sijaisena sekä mahdollisesti taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjänä. Lisäksi hän tekee yhteistyötä kaupunginkamreerin kanssa taloushallintoon ja tilinpäätökseen liittyvissä asioissa.

Edellytämme valittavalta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kiinnostusta kirjanpitoasioiden hoitamiseen. Arvostamme aikaisempaa kokemusta kunnan kirjanpidon tehtävistä ja ohjelmistoista sekä konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellisuutta, itsenäistä työskentelyotetta ja palveluhenkisyyttä.

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin ja kehittymiseen laaja-alaisessa organisaatiossa osana kokenutta tiimiä.

Tehtävään sovelletaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Tehtävä on kokoaikainen.
Ennen työn vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Someron kaupunki on savuton työnantaja.

Hakemus toimitaan Kuntarekryn kautta 29.9.2019 mennessä.

Lisätietoja

http://www.somero.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa kaupunginkamreeri Aino Arola p. 040 1268 218.

Someron kaupunki, Hallinto- ja talous
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään.

Somero on savuton työnantaja.