Päätoiminen tuntiopettaja - Hankasalmen kunta

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluissa on haettavana

PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ

Uusi moderni koulukeskus otetaan käyttöön elokuussa 2020. Avarat ja toiminnaltaan joustavat tilaratkaisut mahdollistavat monenlaiset oppimistilanteet. Taito- ja taideainesolu sijaitsee art house- alueella. Soluauloista on hyvät näköyhteydet kaikkiin solun oppimistiloihin. Soluratkaisu mahdollistaa monialaiset yhteiset projektit ja houkuttelee toiminnallisuuteen. Tilaa löytyy myös rauhoittumiseen ja pienissä ryhmissä työskentelyyn. Uuden koulun sykkivänä sydämenä toimivat opinportaat sekä kohtaamo.

Haemme perusopetuksen päätoimista tuntiopettajaa 1.8.2020 alkaen käsityön (kovat materiaalit) opetukseen. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja sen sijoituspaikka on palvelussuhteen alussa Kuuhankaveden koulu (0.-9. -luokat). Opetuksesta noin puolet muodostuu käsityön opetuksesta( kovat materiaalit) ja sen lisäksi opetusta on muissa oppiaineissa, opettajan pätevyys huomioiden.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valittavalta edellytetään kelpoisuutta teknisen työn opetukseen. Eduksi luetaan kelpoisuus luokanopetuksen tai muiden oppiaineiden opetukseen sekä työkokemus. Arvostamme vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä myönteistä ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään liittyy kuuden kuukauden pituinen koeaika.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti 26.4.2020 klo 12.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja rehtori Pertti Terho p. 014 2671 235 (pertti.terho@hankasalmi.fi), apulaisrehtori Tiina Pellinen p.014-2671360 (tiina.pellinen@hankasalmi.fi)

Lisätietoja

http://www.hankasalmi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja rehtori Pertti Terho p. 014 2671 235 (pertti.terho@hankasalmi.fi), apulaisrehtori Tiina Pellinen p. 014-2671360 (tiina.pellinen@hankasalmi.fi)

Hankasalmen kunta
Osoite: Kirkkotie 3 B- C, 41520 Hankasalmi

Hankasalmi on 5000 asukkaan Hyvän arjen kunta. Häkärinteet ja Revontuli Golf ovat hienoja esimerkkejä siitä, että kunnasta löytyy aktiviteetteja kaikkina vuoden aikoina. Sijaintimme pääradan ja ysitien varrella luo kuntaamme hyvät liikenneyhteydet junalla ja autolla. Maaseutumainen Hankasalmi on osa kehittyvää ja kasvavaa Jyväskylän kaupunkiseutua. Kunnan palveluksessa on noin 400 henkilöä.