Päätoiminen tuntiopettaja - Pedersören kunta

Pedersören kunnassa sijaitseva suomenkielinen Edsevön koulu
toimii samassa kiinteistössä ruotsinkielisen Edsevö skolan
kanssa. Koulumme erityispiirteenä on laajamittainen keskinäinen
yhteistyö, koulujemme osin yhteinen kehitystyö ja toistemme
kulttuurien arvostaminen.

Valittavalta tuntiopettajalta haemme monipuolista ammattitaitoa; innostavaa ja kannustavaa otetta niin oppilaiden kuin työyhteisön jäsenten kesken, tahtoa rakentaa yhteistyötä kahden
kieliryhmän välillä sekä kykyä olla joustava. Päätöstä tehdessä
huomioidaan aiempi kokemus kielten opetuksesta (ruotsi,
englanti), erityisopetuksesta sekä tietokniikan pedagogisten
ratkaisujen kehittämistä koskien.

Päätoimiseksi tuntiopettajaksi valittu henkilö aloittaa toimessaan
1.8.2021. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde täytetään kuuden
kuukauden koeajalla. Ennen toimeen astumista on toimitettava
lääkärintodistus sekä esitettävä rikosrekisterilain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa koulutoimenjohtaja Mika Järvinen,
044-755 7603, mika.jarvinen@pedersore.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi
todistettu ansioluettelo (CV) sekä kelpoisuutta osoittavat
todistukset tulee kirjata sisään Kuntarekryyn viimeistään
määräaikaan 23.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Pedersören kunta 15.9.2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta,
suomenkielinen jaosto

Lisätietoja

https://www.pedersore.fi/paivahoito-ja-koulutus/koulut/edsevon-koulu-fi-fi/

Tutustu työnantajaan

Mika Järvinen, rehtori / ktj
044 755 7603
mika.jarvinen@pedersore.fi

Pedersören kunta
Osoite: Holmintie 7, 68870 Edsevö

Pedersören kunta on kaksikielinen maalaiskunta, jossa ruotsinkieli on enemmistönä. Pedersöre-identiteetti rakentuu vahvasit perheen, kodin ja kyläyhteisön ympärille. Kunta luo asukkaille perusturvaa ja hyvinvointia tarjoamalla heille hyvää elämänlaatua mm. toimivilla ja kestävään kehitykseen perustuvilla ja kunnan desentralisoidun rakenteen hyvin huomioivilla palveluilla.