test
Päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli) - Lahden kaupunki

Tule Lahden lyseolle PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI opettamaan äidinkieltä ajalla 8.2.2022 - 4.6.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on lukion äidinkielen aineenopettajan kelpoisuus.

Lahden lyseo kasvaa ja kehittyy. Lahden lyseossa on noin 900 opiskelijaa yleislinjalla ja urheilun sekä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian erityistehtävälinjoilla. Opettajia lukiossa on 50. Tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan juhlistava oppilaitos on peruskorjattu vuonna 2014. Lahden lyseo sijaitsee Lahden keskustassa.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Jos kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistusennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 13.12.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ja lukiokoulutus kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lukiokoulutusta järjestetään neljässä kaupungin lukiossa, joissa opiskelijoita on noin 2 100 ja opettajia noin 100.

Lisätietoja

https://lahdenlyseo.fi/web/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Tero Matkaniemi, tero.matkaniemi@lahti.fi, puh. 050 559 7968

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Lahden lyseo

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Lahdenkatu 6, 15110 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat