Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja (bi, ge, fy/ke) - Tornion kaupunki

Tornio on perinteinen ja monipuolinen koulukaupunki, jossa jokainen tulee yksilöllisesti ja joustavasti huomioiduksi. Tervetuloa meille töihin - et työskentele yksin, pääset mukaan muiden koulutettujen ammattilaisten joukkoon!

Tornion kaupunki julistaa haettavaksi avoimen biologian, maantiedon, kemian/fysiikan päätoimisen tuntiopettajan tehtävän (määräaikainen tehtävä 8.8.2022-31.7.2023), opetettavana aineena biologia, maantieto sekä kemia ja/tai fysiikka. Opetustuntimäärä tehtävässä on vähintään 20 h/vko, tuntimäärä tarkentuu toukokuun 2022 aikana. Tehtävän sijoituspaikka on Raumon koulu (7.-9. -luokat).

Tehtävään haetaan henkilöä, joka on perehtynyt perusopetuksen opetussuunnitelmaan sekä nykyaikaisiin opetusmenetelmiin. Tehtävässä arvostetaan kehittävää ja aktiivista työskentelyotetta, innostuneisuutta samanaikaisopettajuuteen, ryhmäyttämistaitoja sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus yläkoululla opettamisesta.

Raumon koulu on lähes 300 oppilaan yläkoulu. Tehdyissä arvioinneissa työyhteisömme työhyvinvointi on arvioitu erinomaiselle tasolle. Tule työskentelemään noin kolmenkymmenen koulutetun ammattilaisen työyhteisöön, jossa on tekemisen meininki!
Lisätietoa koulusta: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/raumon-koulu/

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Lisätietoja

https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/raumon-koulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Raumon koulun rehtori Katri Keisu, puh. 040-84 64 073, sähköpostitse: etunimi.sukunimi@tornio.fi

Lisätietoja

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut, Peruskoulutus

Tornion kaupunki

Tornio tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia. Paitsi kaupun­kilaisten arvostamaa toimivaa arkea, Tornio tarjoaa myös kansainvälisiä tilaisuuksia työhön ja yrittämiseen. Asumi­nen, työskentely ja harrastaminen on Torniossa helppoa ja saavutettavaa. Tuplasti mahdollisuuksia torniolaisille tuo rajaton raja. Kan­sainvälistä kauppaa kaupungissa on käyty jo vuosisatoja, ja toimiva kaksoiskaupunki tarjoaa sekä Suomen että Ruotsin palveluita Tornion asukkaille ja elinvoimaa yrityksille. Tornio saa voimaa monipuolisuudestaan. Kontrastit tekevät meistä kiinnostavia. Kaupunkikeskusta ja maaseutu, aito kansainvälisyys ja vahvat persoonat, menestyvä teollisuus ja luonnonrauha, Lapin talvi ja kesän yötön yö, Suomi ja Ruotsi – kaikki ne tekevät kau­pungista juuri sellaisen kuin se on.

Vuosisatojen mittainen ihmisten virta on tehnyt Torniosta suvaitsevaisen erilaisuutta kohtaan. Tornio on ihmisen kokoi­nen kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olevansa kotonaan.

Tervetuloa!


Osoite: Raumontie 100, 95460 Tornio

Sinulle suositellut työpaikat