Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja, biologia ja maantieto - Lahden kaupunki

Haemme Salpausselän peruskouluun PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN sijaista ajalle 8.8.2022 - 3.6.2023 antamaan opetussuunnitelman mukaista opetusta biologiassa ja maantiedossa Salpausselän ja Lähteen koulun 7 - 9 luokkien oppilaille.

Salpausselän koulu on noin 640 oppilaan yläkoulu, jossa toimivat luokka-asteet 7 - 9. Opetushenkilöstöä on noin 50. Haluamme antaa oppilaille hyvän oppimiskokemuksen yläkoulusta, Tavoitteenamme on, että jokainen oppilas saavuttaa omien edellytystensä mukaiset oppimistulokset. Biologiaa ja maantietoa opettaa koulussamme kolme opettajaa ja he muodostavat aineenopetuksen tiimin. YS-ajalla (kaksi tuntia viikossa) opetushenkilöstö kokoontuu eri tiimeissä suunnittelemaan opetusta ja jakamaan osaamistaan. Opetusta tässä tehtävässä on n. 26-30 oppituntia viikossa. Salpausselän koulu on pääkoulu.

Lähteen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opetusta kahtena päivänä viikossa luokka-asteilla 7 - 9 maanantaisin ja perjantaisin.

Kelpoisuusvaatimuksena on biologian ja maantiedon aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 24.5.2022 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10500, opettajia ja koulunkäynninohjaajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/salpausselan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Markku Karjalainen, p. 050 559 7976
Apulaisrehtori Hanna Alava, p. 050 398 5180

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Salpausselän peruskoulu

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat