Päätoiminen tuntiopettaja EN, RU, RA - Limingan kunta

Päätoiminen tuntiopettaja EN, RU, RA - Limingan kunta

Limingan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi päätoimisen englannin, ruotsin ja ranskan kielten tuntiopettajan sijaisuus 6.8.2019 - 30.5.2020 väliselle ajalle. Toimipaikka on Liminganlahden koulussa.
Arvostamme englannin, ruotsin ja ranskan kielten lisäksi muidenkin kielten monipuolista osaamista. Tehtävään kuuluu lisäksi opetus- ja suunnittelutyötä kielten opetuksen varhentamisen, monipuolistamisen ja kehittämisen tiimissä.
Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa ammatillista osaamista. Olet halukas kehittämään oppimisympäristöä, peruskoulun käytänteitä uuden opetussuunnitelman hengessä ja yhteistyössä kunnan muiden opettajien kanssa. Lisäksi vaatimuksena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyvä osaaminen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.
Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset kelpoisuuden osoittamat todistukset. Valinta tehdään painottaen haastattelussa esille nousevia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja.

Limingan kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Rehtori Antti Junttola p. 050 3291 568 ja apulaisrehtori Eeva-Liisa Röpelinen p. 050 3182 070

Limingan kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Linnukkatie 5, 91900 Liminka

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan