Päätoiminen tuntiopettaja HI, UE, BG, MT, OPO - Limingan kunta

Päätoiminen tuntiopettaja HI, UE, BG, MT, OPO - Limingan kunta

Limingan kunnan opetustoimen perusopetuksessa julistetaan haettavaksi tuntiopettajan määräaikainen tehtävä 1.8.2019 - 30.5.2020 väliselle ajalle.
Tehtävään sisältyy historian, uskonnon, biologian, maantiedon ja opinto-ohjauksen oppitunteja. Toimipaikka on Liminganlahden koulussa.
Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa ammatillista osaamista. Olet halukas kehittämään oppimisympäristöä, peruskoulun käytänteitä uuden opetussuunnitelman hengessä ja yhteistyössä kunnan muiden opettajien kanssa. Lisäksi vaatimuksena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyvä osaaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus.
Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.
Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Limingan kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Rehtori Antti Junttola p. 050 3291 568 ja apulaisrehtori Eeva-Liisa Röpelinen p. 050 3182 070

Limingan kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Linnukkatie 5, 91900 Liminka

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan