Päätoiminen tuntiopettaja, joustava perusopetus - Kotkan kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja, joustava perusopetus - Kotkan kaupunki

Kotkan opetustoimessa on haettavana seitsemän joustavan perusopetuksen ryhmään sijoittuvaa päätoimisen tuntiopettajan virkasuhdetta määräajaksi 1.8.2019-31.7.2020.

Virkasuhteet sijoittuvat yläkouluihin joustavan perusopetuksen ryhmiin (vuosiluokille 7-9). Kolme tehtävää sijoittuu Kotkansaaren koulun Keskuskoulun toimipisteeseen ja neljä muuta tehtävää Helilän, Karhulan, Karhuvuoren ja Langinkosken kouluihin.

Joustavassa perusopetuksessa pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen sekä antaa valmiudet selviytyä opiskelusta. Muissa oppimisympäristöissä kuten työpaikoilla, tapahtuva oppinen on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.

Edellytämme eritysluokanopettajan kelpoisuutta, kokemusta joustavasta perusopetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä yläkouluikäisten kanssa toimimisesta. Arvostamme kykyä tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Edellytämme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokkarajojen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Joustavan perusopetuksen opettajan kelpoisuudesta ei ole säädetty asetuksella. Kotkassa joustavan perusopetuksen opettajalta edellytetään erityisluokanopettajan kelpoisuutta siten kuin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa nro 986/98 on säädetty (opetustoimenjohtajan päätös § 942 / 14.3.2018). Pätevyyden osoittavat todistukset tarkastetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote.

Virkasuhteissa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan siten kuin erityisopetuksen tuntiopettajan palkasta säädetään. Tehtäväkohtainen palkka on 3085,26e/kk (40307044) - 2266,89e/kk (40307049). Opetusvelvollisuus on 22 tuntia viikossa.

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti kirjautumalla rekrytointijärjestelmäämme. Apua hakemuksen jättämiseen saat numerosta 045 7881 7896 (ma-pe klo 7-15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA.

Lisätietoja

http://www.kotka.fi
http://www.facebook.com/kotkankaupunki

Lisätietoja antavat erityisopetuksen suunnittelija Minna Turpeinen, puh. 040 571 0347 (21.5.2019 lukien) ja opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 0400 371 396. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kotkan kaupunki, Opetustoimen vastuualue
Osoite: Kotka, 48100 Kotka

Kotkan kaupungin yleissivistävään koulutukseen kuuluu 17 peruskoulua, kaksi lukiota ja aikuislukio. Opetustoimen tavoitteena on kehittää oppivaa, osaavaa, sivistynyttä ja hyvinvoivaa Kotkaa. Kaupunkimme on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä.
Merikaupunki Kotka on kansainvälinen satamakaupunki, joka tunnetaan myös palkituista puistoistaan. Seudun suurin työnantaja, Kotkan kaupunki, pitää huolta työntekijöistään monin tavoin. Henkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan suunnitelmallisesti ja tarjolla on monipuolista virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa. Kaupunki panostaa myös henkilöstön ja esimiesten vertaistoimintaan sekä osaamisen jakamiseen. Kotkan upea merellinen asuinympäristö luo hyvinvointia ja tarjoaa lukuisia harrastusmahdollisuuksia myös vapaa-ajalla. Bonuksena lyhyt, reilun tunnin matka pääkaupunkiseudulle.

Tutustu työnantajaan