Päätoiminen tuntiopettaja (LI ja TE, 2 kpl) - Lahden kaupunki

Tule PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI opettamaan LIIKUNTAA JA TERVEYSTIETOA 1.8.2021 alkaen. Haemme kahta opettajaa, toinen tehtävistä sijoittuu Kukkasen peruskoululle ja toinen Salpausselän peruskoululle. Mikäli tehtäviä ei saada täytettyä toistaiseksi, tehtävät voidaan täyttää määräaikaisena lukuvuodeksi 2021-2022.

Kelpoisuusvaatimuksena on liikunnan ja terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus. Toivomme sinulta joustavaa työotetta, yhteistyökykyä ja ennen kaikkea positiivista asennetta.

Kukkasen peruskoulussa on noin 450 oppilasta 7-9 -vuosiluokilla ja toimimme Nastolan alueella. Tehtävässä tuntimäärä on 16-24 tuntia viikossa.

Salpausselän koulu on noin 630 oppilaan koulu, jossa on vuosiluokat 7 - 9. Koulussa on myös liikuntaluokat ja luma-luokka, kaksi JOPO-luokkaa ja lisäopetuksen luokka. Koulu sijaitsee Salpausselän harjun kupeessa hyppyrimäkien juurella melkein Lahden keskustassa hyvien yhteyksien päässä matkakeskuksesta, jossa sijaitsee rautatie- ja linja-autoasema. Salpausselän koulun tehtävässä tuntimäärä on 16-24 tuntia viikossa ja kelpoisuuden lisäksi arvostamme hakijoiden kilpaurheilutaustaa tai valmennuksellista näkemystä.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia tehtäviä täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Määräaikaisesti tehtävä voidaan täyttää lukuvuodeksi 2021-2022 hakijalla, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Käytämme videohaastattelua hakuprosessissa, joten tarkkailethan sähköpostiasi hakuajan päättymisen jälkeen tämän osalta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 8.3.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kukkasen-koulu/, https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/salpausselan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Virka-aikana:
Kukkasen koulun rehtori Sanna Ainola, puh. 040 820 3330, sanna.ainola@lahti.fi
Salpausselän koulun rehtori Markku Karjalainen, puh. 050 559 7976

Lahden kaupunki, Kukkasen ja Salpausselän peruskoulu
Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!