Päätoiminen tuntiopettaja (luokan-/erityisopetus) - Lahden kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja (luokan-/erityisopetus) - Lahden kaupunki

Haemme PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 Länsiharjun peruskoululle. Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu mm. toimia laaja-alaisen erityisopettajan tehtävissä vuosiluokilla 1. - 2. ja 5. - 6. Lisäksi yhtenä päivänä viikossa on luokanopettajan tehtäviä vuosiluokalla 6. Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan tai peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Arvostamme erityisesti valmiutta innovatiiviseen yhteistyöhön ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin sekä positiivista asennetta luonnontieteen ja matematiikan opetukseen.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, päätoimisen tuntiopettajan paikka voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 26.6.2019 klo 15.00.

Länsiharjun koulu on 1-6 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulussamme on noin 520 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulumme sijaitsee eteläisessä Lahdessa, ympäristössä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamiseen. Koulussamme annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Koulussamme on mahdollista opiskella A1 kielenä englannin lisäksi ranskan kieltä. Olemme liikkuva koulu.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/lansiharju
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tiedustelut virka-aikana rehtori Timo Helle puh. 050 539 1683

Lahden kaupunki, Länsiharjun peruskoulu
Osoite: Helsingintie 52, 15700 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan